Geschiedenis van Blackjack

Blackjack is al jaar en dag één van de meest gespeelde spellen in casino’s. De eenvoudige regels en bliksemsnelle verloop van het spel intrigeren en inspireren gokkers over de hele wereld. Je kan het spel in een paar minuten leren spelen, maar in een paar seconden kan je een fortuin kwijtspelen. Veel meer heeft een kansspel niet nodig om tot de top te behoren, maar hoe is Blackjack precies ontstaan? Waar komt het vandaan? Waar komt de naam Blackjack vandaan en hoe is het geëvolueerd tot het spel dat het vandaag is?

Enkele antwoorden

Blackjack kent veel historische varianten die tijdens de late middeleeuwen over heel Europa gespeeld werden. De regels van deze Spaanse, Franse en Italiaanse voorlopers van Blackjack zijn grotendeels hetzelfde als het spel dat we vandaag kennen, maar de score die je moet halen (21 bij Blackjack) met de kaarten die je toegedeeld worden, verschilt. Trente-un (31), Sette e Mezzo (7,5), Vingt-et-un (21) en Quinze (15) zijn enkele van de bekende varianten. Over de exacte oorsprong is onzekerheid, maar de eerste geschreven bronnen die een spel als Blackjack omschrijven dateren uit de vijftiende en zestiende eeuw.

In de jaren die volgden werd Blackjack erg populair in Europa, meestal onder de Vingt-et-un variant. In sommige Nederlandse streken wordt Blackjack ook nog gewoon Eenentwintigen genoemd. De regels van deze variant kunnen lichtjes verschillen.
Franse kolonisten brachten het spel naar Amerika, waar het vanaf het midden van de negentiende eeuw heel populair werd. Eén van de varianten van het spel had een extra regel: wanneer je een schoppen aas en een zwarte Jack toegedeeld krijgt bij het begin van het spel, krijg je een aantrekkelijke bonus. Deze regel verdween grotendeels, maar de naam (“Black Jack”) bleef plakken, waardoor we het spel vandaag nog steeds Blackjack noemen.

De Amerikanen introduceerden ook enkele nieuwe regels. Zo werd er een vast patroon bepaald dat de dealers moesten volgen: vanaf een 17 moest de dealer zonder pardon kiezen voor een stand. Voordien was het de keuze van de dealer zelf om een kaart bij te nemen of niet.

Kaarten tellen

Vanaf het midden van de twintigste eeuw stak een interessant fenomeen de kop op in de wereld van Blackjack: het zogenaamde kaarten tellen of “card counting”. Deze methode benaderde Blackjack (een spel dat eigenlijk bedoelt was om enkel van geluk af te hangen) op een wiskundige manier. Als je telde welke kaarten gespeeld werden, kon je door statistische berekeningen in je hoofd bepalen wat de kansen waren voor het delen van de volgende kaart.

Maar card counting was niet het einde van Blackjack, want veel casino’s verboden het gebruik van deze methode. Spelers konden er met hun strategieën namelijk voor zorgen dat het casino verlies maakten, en dat konden ze natuurlijk niet hebben. Het viel echter niet mee om de card counters uit de massa te halen, want alle berekeningen gebeurden gewoon in het hoofd van de speler.

Ook vandaag blijft Blackjack één van de meest geliefde kansspelen ter wereld. Films als Rain Man, The Hangover en 21 zijn bekende voorbeelden uit de populaire cultuur die aanduiden dat Blackjack nog steeds één van de meest intrigerende kansspelen ter wereld is.